logo2

Tìm kiếm theo xe

Tìm kiếm sản phẩm

Bosch Motorsport

Robert Bosch GmbH có trụ sở tại Gerlingen, Đức, và bao gồm hơn 350 công ty con trên khắp 60 quốc gia. Sản phẩm Bosch chính thức bán được vượt quá 150 quốc gia trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi một nhóm nhân viên của một số 303.000.

Trụ sở chính của Úc Bosch nằm ở Clayton Nam, Victoria, tại Trung tâm 1555 Road, sự hỗ trợ của Trung tâm Logistics Bosch (BLC) tại 158 Abbotts Road, Dandenong South, Victoria.