Hệ thống phanh

Không có thỏa hiệp về an toàn: Bosch là một nhà sản xuất phanh nổi tiếng mang tính quốc tế với các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, làm việc với những tiêu chuẩn chất lượng đặc biệt nghiêm ngặt. Hơn 10.000 sản phẩm đảm bảo một sự bao phủ thị trường ở mức độ cao – từ các cấu phần riêng biệt cho đến những hệ thống hoàn chỉnh. Là nhà tiên phong trong lĩnh vực an toàn lái xe điều khiển điện tử, Bosch cũng có thể đảm bảo chức năng tuyệt vời trong hệ thống phanh nhờ nghiên cứu chuyên sâu và hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xe hơi.