Rơle

Độ tin cậy tối đa: các loại rơle Bosch
Các hệ thống trên ô tô đều dựa vào rơ le. Cho dù là động cơ gạt nước hay quạt, khóa trung tâm, bơm xăng, hoặc các ứng dụng công nghệ cao – Rơle là cần thiết ở nhiều nơi trên xe để đóng hoặc tách các mạch điện. Bosch cung cấp rơle cho các yêu cầu cụ thể của mỗi mẫu xe. Nếu một rowle hỏng, Bosch sẽ có sự thay thế thích hợp. Phạm vi áp dụng là toàn diện, bao gồm rơ le nhỏ và vi rơ le cũng như các loại rơ le năng lượng. Bạn thậm chí có thể tìm thấy rơ le thích hợp cho một số xe cũ và cổ điển. Chất lượng Bosch hạng nhất đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao.