tiet luu-2
correct Bosch VR

BR 14 CO

Miễn phí!

Tiết lưu máy phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả sản phẩm

1) Tiết lưu đa chức năng

Hiệu quả và chất lượng là những đặc điểm chính của các tiết lưu đa chức năng được thiết kế để bảo vệ các hệ thống điện tử trên xe. Phát minh độc đáo này của Bosch không chỉ có nhiệm vụ kiểm tra và điều chỉnh điện áp cung cấp bởi máy phát điện như bộ điều chỉnh điện áp thông thường, nó còn có tính năng phụ kiện đa chức năng được tích hợp vào hệ thống điện tử trên xe.

2) Lợi thế

• Độ tin cậy cao để động cơ khởi động

• Tuổi thọ cao

• Chống rung tốt

• Hoạt động phát điện rất tin cậy

Video hướng dẫn cài đặt

Download cattalog