guocphanh
guocphanhin

Guốc phanh BSH 1501

Miễn phí!

Nội dung này đang được cập nhật

Mô tả sản phẩm

Nội dung này đang được cập nhật

Ứng dụng cho các dòng xe

Lắp cho các dòng xe: FORD ESCAPE / 2.0 16V 02.2001 - to p.t. 91 Kv - 124 Hp / YF Petrol Engine FORD ESCAPE / 2.3 16V 03.2004 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / GZ Petrol Engine FORD ESCAPE / 3.0 V6 24V 02.2001 - to p.t. 145 Kv - 197 Hp / AJ Petrol Engine FORD ESCAPE / 3.0 V6 24V 03.2004 - to p.t. 149 Kv - 203 Hp / AJ Petrol Engine FORD MAVERICK / 2.0 16V 02.2001 - to p.t. 91 Kv - 124 Hp / YF Petrol Engine FORD MAVERICK / 2.3 16V 03.2004 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / GZ Petrol Engine FORD MAVERICK / 3.0 V6 24V 02.2001 - to p.t. 145 Kv - 197 Hp / AJ Petrol Engine FORD MAVERICK / 3.0 V6 24V 03.2004 - to p.t. 149 Kv - 203 Hp / AJ Petrol Engine FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) / 2.3 03.2001 - to p.t. 108 Kv - 147 Hp / Petrol Engine FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) / 3.0 All-wheel Drive 03.2001 - to p.t. 149 Kv - 203 Hp / AJ Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 1.8 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 1.9 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 2.0 05.1997 - 10.2002 85 Kv - 115 Hp / FS Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 2.0 01.1998 - 10.2002 93 Kv - 126 Hp / FS Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 Kv - 136 Hp / FS2C Petrol Engine MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) / 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 Kv - 101 Hp / Diesel MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 1.8 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 1.9 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 2.0 05.1997 - 10.2002 85 Kv - 115 Hp / FS Petrol Engine MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 2.0 01.1998 - 10.2002 93 Kv - 126 Hp / FS Petrol Engine MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 Kv - 136 Hp / FS2C Petrol Engine MAZDA 626 V Hatchback (GF) / 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 Kv - 101 Hp / Diesel MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 1.8 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 1.9 12.1999 - 10.2002 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 2.0 05.1997 - 10.2002 85 Kv - 115 Hp / FS Petrol Engine MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 2.0 01.1998 - 10.2002 93 Kv - 126 Hp / FS Petrol Engine MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 2.0 H.P. 02.1998 - 10.2002 100 Kv - 136 Hp / FS2C Petrol Engine MAZDA CAPELLA V Hatchback (GF) / 2.0 Turbo DI 04.1998 - 10.2002 74 Kv - 101 Hp / Diesel MAZDA PREMACY (CP) / 1.8 07.1999 - 03.2005 74 Kv - 100 Hp / FP Petrol Engine MAZDA PREMACY (CP) / 1.9 07.1999 - 03.2005 84 Kv - 114 Hp / FP Petrol Engine MAZDA PREMACY (CP) / 1.9 07.1999 - 03.2005 84 Kv - 114 Hp / FP Petrol Engine MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD 10.1999 - 07.2000 66 Kv - 90 Hp / RF3F Diesel MAZDA TRIBUTE (EP) / 2.0 4WD 03.2000 - 05.2008 91 Kv - 124 Hp / YF Petrol Engine MAZDA TRIBUTE (EP) / 2.3 All-wheel Drive 07.2006 - 05.2008 109 Kv - 148 Hp / L3 Petrol Engine MAZDA TRIBUTE (EP) / 2.3 AWD 04.2004 - 05.2008 110 Kv - 150 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA TRIBUTE (EP) / 3.0 V6 24V 4WD 03.2000 - 05.2008 145 Kv - 197 Hp / AJ Petrol Engine MAZDA TRIBUTE (EP) / 3.0 V6 AWD 04.2004 - 05.2008 149 Kv - 203 Hp / AJ Petrol Engine MAZDA TRIBUTE Closed (EP) / 2.0 4WD 03.2000 - 05.2008 91 Kv - 124 Hp / YF Petrol Engine MAZDA TRIBUTE Closed (EP) / 2.3 All-wheel Drive 07.2006 - 05.2008 109 Kv - 148 Hp / L3 Petrol Engine MAZDA TRIBUTE Closed (EP) / 2.3 AWD 04.2004 - 05.2008 110 Kv - 150 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA TRIBUTE Closed (EP) / 3.0 V6 24V 4WD 03.2000 - 05.2008 145 Kv - 197 Hp / AJ Petrol Engine MAZDA TRIBUTE Closed (EP) / 3.0 V6 AWD 04.2004 - 05.2008 149 Kv - 203 Hp / AJ Petrol Engine
Video hướng dẫn cài đặt

Download cattalog