phanh

Má phanh AB 1005

Miễn phí!

An toàn và đáng tin cậy đối với mọi điều kiện chuyển động

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả sản phẩm

Đặc tính:

– Hệ thống giảm âm được ưu hóa (VSS)

– Mép vát và khe

– Các mâm phanh được sơn tĩnh điện

– Các má phanh và đĩa phanh bằng vật liệu chất lượng cao

– Đáp ứng và vượt xa các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị chính hãng

– Hộp đựng dầu bôi trơn tổng hợp

Lợi ích:

– Chống sốc, giảm rung lắc

– Giảm ồn, tăng hiệu suất vận hành trong những điều kiện ẩm ướt.

– Độ mài mòn thấp, thân thiện với môi trường

– Hiệu suất vận hành tương đương hoặc cao hơn.

Ứng dụng cho các dòng xe

Lắp cho các dòng xe: FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDC Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 90 Kv - 122 Hp / QQDC Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 Flexifuel 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 TDCi 02.2007 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODE Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 CNG 04.2009 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DG Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 10.2003 - 03.2007 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 10.2003 - 03.2007 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 10.2003 - 03.2007 88 Kv - 120 Hp / CSDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 10.2003 - 03.2007 88 Kv - 120 Hp / CSDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / QQDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 09.2005 - 03.2007 90 Kv - 122 Hp / QQDC Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 Flexifuel 01.2006 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 TDCi 01.2005 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DC Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DG Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel 12.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / QQDD Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi 01.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi 01.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 CNG 04.2009 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Convertible / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 12.2007 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.4 04.2005 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.4 04.2005 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 Ti 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 Ti 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 Flexifuel 06.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 TDCi 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 TDCi 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 04.2005 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 04.2005 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 12.2007 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD KUGA MAZDA 3 (BK) / 1.4 10.2003 - 06.2009 62 Kv - 84 Hp / ZJ-VE Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.4 02.2004 - 06.2009 59 Kv - 80 Hp / FXJA Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.6 10.2003 - 06.2009 77 Kv - 105 Hp / B6ZE Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.6 DI Turbo 06.2004 - 06.2009 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 (BK) / 2.0 10.2003 - 06.2009 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.0 04.2004 - 06.2006 104 Kv - 141 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.0 MZR-CD 12.2006 - 06.2009 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 3 (BK) / 2.3 DiSi Turbo MPS 06.2006 - 06.2009 184 Kv - 250 Hp / Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MPS 12.2006 - 06.2009 191 Kv - 260 Hp / L3N9 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MPS 12.2006 - 06.2009 191 Kv - 260 Hp / L3-VDT Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MZR 03.2004 - 03.2009 115 Kv - 156 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR 06.2009 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR CD 11.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF-DE Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5W Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 136 Kv - 185 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.3 MPS Turbo 06.2009 - to p.t. 191 Kv - 260 Hp / L3KG Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.3 MPS Turbo 06.2009 - to p.t. 191 Kv - 260 Hp / L3-VDT Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 1.6 02.2004 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 1.6 DI Turbo 06.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 02.2004 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 04.2004 - 06.2006 104 Kv - 141 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 MZR-CD 12.2006 - to p.t. 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.3 03.2004 - 03.2009 118 Kv - 160 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR 06.2009 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Hybrid MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR CD 06.2009 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR CD 11.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF-DE Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5W Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 136 Kv - 185 Hp / Diesel MAZDA 5 (CR19) / 1.8 03.2005 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / L823 Petrol Engine MAZDA 5 (CR19) / 2.0 03.2005 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / LFF7 Petrol Engine MAZDA 5 (CR19) / 2.0 CD 03.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel MAZDA 5 (CR19) / 2.0 CD 06.2005 - to p.t. 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 5 (CW) / 1.6 CD 09.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 5 (CW) / 1.8 MZR 02.2013 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Petrol Engine MAZDA 5 (CW) / 2.0 09.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 5 (CW) / 2.0 01.2011 - to p.t. 106 Kv - 144 Hp / Petrol Engine MAZDA AXELA MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 02.2005 - 03.2005 107 Kv - 145 Hp / LFF7 Petrol Engine MAZDA PREMACY (CP) / 2.3 SVT 02.2005 - 03.2005 122 Kv - 166 Hp / Petrol Engine VOLVO C30 / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO C30 / 1.6 D 10.2006 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO C30 / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO C30 / 1.8 10.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO C30 / 1.8 FlexFuel 01.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.0 D 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO C30 / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.4 i 10.2006 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S4 Petrol Engine VOLVO C30 / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO C30 / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO C30 / Electric 12.2010 - to p.t. 82 Kv - 112 Hp / Electric Motor VOLVO C30 / T5 10.2006 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO C30 / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / 2.0 D 01.2008 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO C70 II Convertible / 2.4 03.2006 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / 2.4 D 03.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / Diesel VOLVO C70 II Convertible / 2.4 i 03.2006 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S4 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO C70 II Convertible / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO C70 II Convertible / D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO C70 II Convertible / D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 1.8 FlexFuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.0 D 01.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 2.0 D4 07.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / D 4204 T2 Diesel VOLVO S40 II (MS) / 2.0 F 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO S40 II (MS) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO S40 II (MS) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / T5 01.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.8 FlexFuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 D 01.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 D4 07.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / D 4204 T2 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 F 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 01.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 1.6 D2 01.2010 - to p.t. 84 Kv - 114 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.8 FlexFuel 01.2005 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.0 D 04.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.4 Tdi 05.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO V50 (MW) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO V50 (MW) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO V50 (MW) / T5 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 D2 01.2010 - to p.t. 84 Kv - 114 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.8 FlexFuel 01.2005 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 D 04.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 Tdi 05.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / T5 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) / 2.4 06.2006 - to p.t. 125 Kv - 168 Hp / B 5244 S Petrol Engine
Video hướng dẫn cài đặt

Download cattalog

Tải tại đây!