Xem giỏ hàng “Má phanh AB 1007” đã được thêm vào giỏ hàng.
phanh

Má phanh AB 1005

Miễn phí!

An toàn và đáng tin cậy đối với mọi điều kiện chuyển động

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả sản phẩm

Đặc tính:

– Hệ thống giảm âm được ưu hóa (VSS)

– Mép vát và khe

– Các mâm phanh được sơn tĩnh điện

– Các má phanh và đĩa phanh bằng vật liệu chất lượng cao

– Đáp ứng và vượt xa các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị chính hãng

– Hộp đựng dầu bôi trơn tổng hợp

Lợi ích:

– Chống sốc, giảm rung lắc

– Giảm ồn, tăng hiệu suất vận hành trong những điều kiện ẩm ướt.

– Độ mài mòn thấp, thân thiện với môi trường

– Hiệu suất vận hành tương đương hoặc cao hơn.

Ứng dụng cho các dòng xe

Lắp cho các dòng xe: FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 02.2007 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDC Petrol Engine FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD C-MAX / 1.6 TDCi 02.2007 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 90 Kv - 122 Hp / QQDC Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 Flexifuel 02.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD C-MAX / 1.8 TDCi 02.2007 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODE Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 02.2007 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 CNG 04.2009 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2007 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DG Diesel FORD C-MAX / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 10.2003 - 03.2007 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 10.2003 - 03.2007 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 10.2003 - 03.2007 88 Kv - 120 Hp / CSDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 10.2003 - 03.2007 88 Kv - 120 Hp / CSDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / QQDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 04.2004 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 09.2005 - 03.2007 90 Kv - 122 Hp / QQDC Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 Flexifuel 01.2006 - 03.2007 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 1.8 TDCi 01.2005 - 03.2007 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 03.2004 - 03.2007 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DC Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS C-MAX / 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 Kv - 136 Hp / G6DG Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 TDCi 01.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel 12.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / QQDD Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi 01.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 1.8 TDCi 01.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 CNG 04.2009 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Convertible / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Convertible / 2.0 TDCi 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 TDCi 12.2007 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Estate (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.4 04.2005 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.4 04.2005 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 04.2005 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 TDCi 04.2005 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 Ti 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.6 Ti 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 Flexifuel 06.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 TDCi 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 1.8 TDCi 04.2005 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 04.2005 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 04.2005 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 04.2005 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Saloon (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.4 11.2004 - to p.t. 59 Kv - 80 Hp / ASDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / HWDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 11.2004 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / SHDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 LPG 10.2009 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / SIDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / HHDB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 66 Kv - 90 Hp / GPDC Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DD Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DE Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 11.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / G8DF Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 TDCi 12.2007 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.6 Ti 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / HXDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 03.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / QQDB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 Flexifuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / Q7DA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 1.8 TDCi 11.2004 - to p.t. 85 Kv - 115 Hp / KKDB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 11.2004 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / AODB Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 LPG 06.2008 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / SYDA Petrol Engine FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DE Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 98 Kv - 133 Hp / G6DF Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DA Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DB Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 11.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / G6DD Diesel FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) / 2.0 TDCi 02.2008 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / IXDA Diesel FORD KUGA MAZDA 3 (BK) / 1.4 10.2003 - 06.2009 62 Kv - 84 Hp / ZJ-VE Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.4 02.2004 - 06.2009 59 Kv - 80 Hp / FXJA Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.6 10.2003 - 06.2009 77 Kv - 105 Hp / B6ZE Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 1.6 DI Turbo 06.2004 - 06.2009 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 (BK) / 2.0 10.2003 - 06.2009 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.0 04.2004 - 06.2006 104 Kv - 141 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.0 MZR-CD 12.2006 - 06.2009 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 3 (BK) / 2.3 DiSi Turbo MPS 06.2006 - 06.2009 184 Kv - 250 Hp / Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MPS 12.2006 - 06.2009 191 Kv - 260 Hp / L3N9 Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MPS 12.2006 - 06.2009 191 Kv - 260 Hp / L3-VDT Petrol Engine MAZDA 3 (BK) / 2.3 MZR 03.2004 - 03.2009 115 Kv - 156 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR 06.2009 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR CD 11.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 1.6 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF-DE Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5W Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 136 Kv - 185 Hp / Diesel MAZDA 3 (BL) / 2.3 MPS Turbo 06.2009 - to p.t. 191 Kv - 260 Hp / L3KG Petrol Engine MAZDA 3 (BL) / 2.3 MPS Turbo 06.2009 - to p.t. 191 Kv - 260 Hp / L3-VDT Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 1.6 02.2004 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 1.6 DI Turbo 06.2004 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Y601 Diesel MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 02.2004 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 04.2004 - 06.2006 104 Kv - 141 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.0 MZR-CD 12.2006 - to p.t. 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 3 Saloon (BK) / 2.3 03.2004 - 03.2009 118 Kv - 160 Hp / L3-VE Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR 06.2009 - to p.t. 77 Kv - 105 Hp / Z6 Hybrid MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR CD 06.2009 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 1.6 MZR CD 11.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF17 Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF-DE Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5W Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.0 MZR DISI 06.2009 - to p.t. 111 Kv - 151 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / Diesel MAZDA 3 Saloon (BL) / 2.2 MZR-CD 06.2009 - to p.t. 136 Kv - 185 Hp / Diesel MAZDA 5 (CR19) / 1.8 03.2005 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / L823 Petrol Engine MAZDA 5 (CR19) / 2.0 03.2005 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / LFF7 Petrol Engine MAZDA 5 (CR19) / 2.0 CD 03.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / Diesel MAZDA 5 (CR19) / 2.0 CD 06.2005 - to p.t. 105 Kv - 143 Hp / RF7J Diesel MAZDA 5 (CW) / 1.6 CD 09.2010 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Diesel MAZDA 5 (CW) / 1.8 MZR 02.2013 - to p.t. 85 Kv - 116 Hp / Petrol Engine MAZDA 5 (CW) / 2.0 09.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / LF5H Petrol Engine MAZDA 5 (CW) / 2.0 01.2011 - to p.t. 106 Kv - 144 Hp / Petrol Engine MAZDA AXELA MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 02.2005 - 03.2005 107 Kv - 145 Hp / LFF7 Petrol Engine MAZDA PREMACY (CP) / 2.3 SVT 02.2005 - 03.2005 122 Kv - 166 Hp / Petrol Engine VOLVO C30 / 1.6 10.2006 - to p.t. 74 Kv - 100 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO C30 / 1.6 D 10.2006 - to p.t. 80 Kv - 109 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO C30 / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO C30 / 1.8 10.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO C30 / 1.8 FlexFuel 01.2007 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 145 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.0 D 10.2006 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO C30 / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO C30 / 2.4 i 10.2006 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S4 Petrol Engine VOLVO C30 / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO C30 / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO C30 / D5 10.2006 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO C30 / Electric 12.2010 - to p.t. 82 Kv - 112 Hp / Electric Motor VOLVO C30 / T5 10.2006 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO C30 / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / 2.0 D 01.2008 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO C70 II Convertible / 2.4 03.2006 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / 2.4 D 03.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / Diesel VOLVO C70 II Convertible / 2.4 i 03.2006 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S4 Petrol Engine VOLVO C70 II Convertible / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO C70 II Convertible / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO C70 II Convertible / D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO C70 II Convertible / D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 180 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 1.8 FlexFuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.0 D 01.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / 2.0 D4 07.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / D 4204 T2 Diesel VOLVO S40 II (MS) / 2.0 F 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO S40 II (MS) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO S40 II (MS) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO S40 II (MS) / T5 01.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II (MS) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.6 D2 10.2010 - to p.t. 84 Kv - 115 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 1.8 FlexFuel 01.2006 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 D 01.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 D4 07.2005 - to p.t. 96 Kv - 131 Hp / D 4204 T2 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.0 F 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 01.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 01.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO S40 II Saloon (MS) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 1.6 D2 01.2010 - to p.t. 84 Kv - 114 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 1.8 FlexFuel 01.2005 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.0 D 04.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO V50 (MW) / 2.4 Tdi 05.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO V50 (MW) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO V50 (MW) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO V50 (MW) / T5 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 (MW) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 01.2005 - to p.t. 74 Kv - 101 Hp / B 4164 S3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 D 01.2005 - to p.t. 81 Kv - 110 Hp / D 4164 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 1.6 D2 01.2010 - to p.t. 84 Kv - 114 Hp / D 4162 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 1.8 04.2004 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S11 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 1.8 FlexFuel 01.2005 - to p.t. 92 Kv - 125 Hp / B 4184 S8 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 10.2006 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 D 04.2004 - to p.t. 100 Kv - 136 Hp / D 4204 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.0 FlexFuel 01.2010 - to p.t. 107 Kv - 146 Hp / B 4204 S4 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 103 Kv - 140 Hp / B 5244 S5 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 04.2004 - to p.t. 125 Kv - 170 Hp / B 5244 S Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T8 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 D5 03.2006 - to p.t. 132 Kv - 179 Hp / D 5244 T13 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / 2.4 Tdi 05.2007 - to p.t. 120 Kv - 163 Hp / D 5244 T9 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / D3 10.2010 - to p.t. 110 Kv - 150 Hp / D 5204 T5 Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / D4 10.2010 - to p.t. 130 Kv - 177 Hp / D 5204 T Diesel VOLVO V50 Estate (MW) / T5 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 AWD 04.2004 - to p.t. 162 Kv - 220 Hp / B 5254 T3 Petrol Engine VOLVO V50 Estate (MW) / T5 AWD 03.2007 - to p.t. 169 Kv - 230 Hp / B 5254 T7 Petrol Engine VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) / 2.4 06.2006 - to p.t. 125 Kv - 168 Hp / B 5244 S Petrol Engine
Video hướng dẫn cài đặt

Download cattalog

Tải tại đây!